Tabung Kebajikan
Hatinie2U


Terma Dan Syarat:

  1. Tabung Kebajikan ini dianjurkan oleh Hatinie's Kitchen.
  2. Makanan bagi Tabung Kebajikan ini akan disediakan oleh Restoran Hatinie ataupun pihak lain yang telah diberi peranan.
  3. Setiap satu set makanan bernilai RM10. Jika amaun sedekah adalah kurang daripada gandaan RM10, sedekah tersebut akan dimasukkan kedalam tabung sedekah.
  4. Jumlah sumbangan RM10 tidak termasuk admin fee yang dikenakan oleh pihak payment gateway iaitu ToyyibPay.
  5. Admin fee yang dikenakan oleh pihak payment gateway adalah sebanyak RM1 jika transaksi pembayaran dilakukan melalui FPX online transfer, ataupun 2.3% daripada nilai sumbangan jika pembayaran dilakukan melalui kad kredit/ debit.
  6. Pihak kami berhak untuk menukar set makanan pada bila-bila masa jika diperlukan tanpa sebarang notis.
  7. Pihak kami tidak menyediakan polisi pembayaran balik. Sumbangan yang anda lakukan tidak akan dikembalikan.
  8. Pihak kami tidak bertanggungjawab jika transaksi yang dilakukan secara atas talian gagal atau tidak dapat diteruskan.
  9. Pihak kami mempunyai hak sepenuhnya untuk menukar terma dan syarat bagi kempen ini pada bila-bila masa apabila diperlukan tanpa sebarang notis.
  10. Pihak kami juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang masalah daripada transaksi sumbangan ini.

© Copyright 2022 Hatinie.com - All Rights Reserved